Ty ren d16 1m

24.000 VND

Vật liệu : thép tròn cán ren d16

Bề mặt : đen&amp;lt;/p&gt;</p><p><p>Tr&lt;/p&gt;&lt;p>uọng lượng : 1.25kg</p>

<p>Bước ren : 6mm

 

ty ren d16 ty ren bát chuồn 16
Ty ren d16 1m

24.000 VND

Liên hệ