Bu lông

Hiển thị tất cả 37 kết quả

Bulông là gì ? 

Bulong (tiếng Anh là Bolt, còn được gọi là bu lông, bu-loong…) là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để ghép nối 2 bộ phận lại với nhau thành một khối.

Các bộ phận này cũng có thể tách rời bằng cách sử dụng một công cụ thích hợp. Các đai ốc được sử dụng trên bu lông để thắt chặt hơn.

bulong hay bulong tên gọi nào đúng

Bu lông

Bulong m10

600 VND

Bu lông

Bulong

500 VND

Bu lông

Bulong m12

1.050 VND

Bu lông

Bulong m14

1.450 VND

Bu lông

Bulong m16

2.550 VND

Bu lông

Bulong m18

4.100 VND

Bu lông

Bulong m20

5.100 VND

Bu lông

Bulong m22

8.200 VND
Liên hệ