Bảng báo giá phụ kiện giàn giáo xây dựng

Phụ kiện giàn giáo xây dựng bao gồm các loại phụ kiện như :

+ Phụ kiện giàn giáo nêm – phụ kiện giàn giáo ringlock – phụ kiện giàn giáo khung chữ h

+ Phụ kiện coppha cột định hình – ty ren bát chuồn – coppha ván ép phủ phim

+ Phụ kiện coppha nhôm

Máy móc xây dựng – xe rùa và các loại phụ kiện #

Phụ kiện giàn giáo nêm

Phụ kiện giàn giáo

Chốt nêm

Phụ kiện giàn giáo

U nêm

Phụ kiện giàn giáo

Đầu nòng d42

Phụ kiện giàn giáo

Bo chân giàn giáo nêm

Phụ kiện giàn giáo ringlock

17.500 

Phụ kiện giàn giáo

Bán bánh xe giàn giáo D150

125.000 

Phụ kiện giàn giáo

Giá bánh xe giàn giáo D120

100.000 
200.000 

Phụ kiện giàn giáo

Bánh xe giàn giáo

150.000 

Phụ kiện giàn giáo

U consol u chống chuyền

70.000 

Phụ kiện giàn giáo

Bo chân giàn giáo nêm

Phụ kiện giàn giáo

Kẹp dầm giàn giáo bs1139

59.000 

Phụ kiện giàn giáo

Máy trộn bê tông 350l

5.800.000 

Phụ kiện giàn giáo

Máy trộn bê tông 250l

4.800.000 

Phụ kiện giàn giáo

Xe rùa thùng tôn 0.9mm

Phụ kiện giàn giáo

Đế cây chống 140x140x5ly

8.500 
12.500 

Phụ kiện giàn giáo

Đĩa 4 lỗ giàn giáo ringlock

16.000 

Phụ kiện giàn giáo

Đĩa tròn giàn giáo ringlock

17.500 

Phụ kiện giàn giáo

Đĩa bát giác giàn giáo ringlock

17.000 

Phụ kiện giàn giáo

Chốt nêm

2.100 

Phụ kiện giàn giáo

U nêm

2.100 

Phụ kiện giàn giáo

Móc mâm không khoá dày 5ly

Phụ kiện giàn giáo

Móc mâm không khoá dày 3.5ly

Phụ kiện giàn giáo

Móc mâm có khoá dày 5ly

51.000 

Phụ kiện giàn giáo

Chốt ống ren cây chống

5.000 
37.000 

Phụ kiện giàn giáo

Đế cây chống 120x120x5ly

Phụ kiện giàn giáo

Đế cây chống 110x110x2.5ly

Phụ kiện giàn giáo

Chốt giàn giáo h

1.400 

Phụ kiện giàn giáo

Lông đền 34

Phụ kiện giàn giáo

Lông đền 42

Phụ kiện giàn giáo

Đầu nòng d42

14.000 

Phụ kiện giàn giáo

Đầu nòng d34

11.500