Ty ren d12 2m

34.000 VND

Vật liệu : thép tròn cán ren

Bề mặt : đen

Trọng lượng : 0.7 kg

Bước ren : 4.25mm

ty ren d12 ty ren bát chuồn 12
Ty ren d12 2m

34.000 VND

Liên hệ