Bát chuồn d17 xi mạ đường kính 100mm

21.500 VND

Vật liệu : gang đúc cầu

Bề mặt : xi mạ vàng

Đường kinh : 100mm

Bước ren : 10mm&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&gt;</p>

bát chuồn d17 xi mạ vàng tán chuồn 17
Bát chuồn d17 xi mạ đường kính 100mm

21.500 VND

Liên hệ