Bát chuồn d12 đen đường kính 100mm

19.000 

Vật liệu : gang đúc cầu

Bề mặt : đen

Đường kinh : 100mm

Bước ren 4.25mm

Liên hệ