Bát chuồn d12 đen đường kính 100mm

19.000 VND

Vật liệu : gang đúc cầu

Bề mặt : đen

Đường kinh : 100mm

Bước ren 4.25mm

bát chuồn d12 d16 d17 tán chuồn coppha
Bát chuồn d12 đen đường kính 100mm

19.000 VND

Liên hệ