Bát chuồn d17 đen đường kính 100mm

19.500 

Vật liệu : gang đúc cầu

Bề mặt : đen

Đường kinh : 100mm

Bước ren : 10mm

Liên hệ