Bát chuồn d12 xi mạ đường kính 100mm

21.000 

Vật liệu : gang đúc cầu

Bề mặt : xi mạ vàng

Đường kinh : 100mm

Bước ren 4.25mm

bát chuồn d12 xi mạ vàng tán chuồn 12
Bát chuồn d12 xi mạ đường kính 100mm

21.000 

Liên hệ