Bát chuồn d16 đen đường kính 100mm

19.000 VND

Vật liệu : gang đúc cầu

Bề mặt : đen

Trọng lượng : 500 gram

Đường kính : 100mm

Bước ren : 6mm

bát chuồn d12 d16 d17 tán chuồn coppha
Bát chuồn d16 đen đường kính 100mm

19.000 VND

Liên hệ