Giàn giáo khung 1.53m kẽm 8kg có đầu nòng

Vật liệu : thép d42 xi kẽm và sơn dầu

Chiều cao : 1530mm

Chiều rộng : 1250mm

Độ dày : 1.4ly

Có đầu nối

Liên hệ