Giàn giáo khung 1.2m kẽm 6kg không đầu nòng

  • Vật liệu : thép d42 xi kẽm và sơn dầu
  • Chiều cao : 1200mm
  • Chiều rộng : 1250mm
  • Độ dày : 1.4ly
  • Khong đầu nối
Liên hệ