Giàn giáo khung 1.53m kẽm 11kg có đầu nòng

  • Vật liệu : thép d42 xi kẽm và sơn dầu
  • Chiều cao : 1530mm
  • Chiều rộng : 1250mm
  • Độ dày : 2ly
  • Có đầu nối

Block "bang-bao-gia-gian-giao-khung-h-block" not found

Liên hệ