Giàn giáo khung 0.9m kẽm 6.5kg không đầu nòng

Vật liệu : thép d42 xi kẽm và sơn dầu

Chiều cao : 900mm

Chiều rộng : 1250mm

Độ dày : 1.6ly

Khong đầu nối

Liên hệ