Giằng liên kết giàn giáo nêm 550mm

75 VND

Tay giằng giàn giáo nêm

Bề mặt : Mạ kẽm

Chiều dài : 550mm

Độ dày : 2ly

Tuýp : D42

 

tay giằng giáo nêm
Giằng liên kết giàn giáo nêm 550mm

75 VND

Liên hệ