Giằng liên kết giàn giáo nêm 1150mm

110 

Liên hệ