Chống đà giữa giàn giáo nêm

180 VND

Chống đà giữa giáo nêm 1200mm

Bề mặt : Mạ kẽm

Chiều dài : 1200mm

Độ dày : 2ly

Tuýp : D49

chống đà giữa giáo nêm
Chống đà giữa giàn giáo nêm

180 VND

Liên hệ