Ecu đai ốc con tán m8

250 

  • Size Ren:M8
  • Loại Tán: lục giác 
  • Vật Liệu: thép
  • Xử Lý Bề Mặt: xi mạ kẽm
đai ốc con tán ecu
Ecu đai ốc con tán m8

250 

Liên hệ