Đai ốc con tán m5

46 

Đai ốc luôn được dùng cùng bu lông để kẹp chặt hai hoặc nhiều chi tiết với nhau. Hai bộ phận kết hợp với nhau bởi ma sát ren, sức căng vừa của bu lông, và sức nén của chi tiết.

đai ốc con tán ecu
Đai ốc con tán m5

46 

Block "bang-bao-gia-con-tan-dai-oc-block" not found

Liên hệ