Bảng báo giá con tán mới nhất | Báo giáo đai ốc ecu mới nhất

Cập nhật báo giá thường xuyên con tán đai ốc, chúng tôi gửi đến quý khách hàng bảng giá con tán đai ốc ( ecu ) mới nhất. Sản phẩm đa dạng quy cách và chủng loại : 

Quy cáchĐvtGiá bán
M3                     1                          28
M4                     1                          44
M5                     1                          58
M6                     1                          94
M8                     1                        156
M10                     1                        329
M12                     1                        440
M14                     1                        547
M16                     1                        814
M18                     1                     1,027
M20                     1                     1,621
M22                     1                     2,029
M24                     1                     2,875
M27                     1                     6,000
M30                     1                     9,000
Liên hệ