Thuê chống tăng giàn giáo

550 

Bề mặt : xi mạ kẽm

Trọng lượng : 10kg

Kéo rút : từ 2.1m đến 5m

Liên hệ