Thuê tuýp d49

780 

Tuýp giàn giáo

Bề mặt : xi mạ kẽm

Quy cách : 3m và 6m

Độ dày  : 2ly

Liên hệ