Thuê tuýp d49

780 VND

Tuýp giàn giáo d49

Bề mặt : xi mạ kẽm

Quy cách : 3m và 6m

Độ dày  : 2ly

thuê thép tuýp giàn giáo
Thuê tuýp d49

780 VND

Liên hệ