Mâm giàn giáo kẽm không khoá 9kg

195.000 VND

  • Vật liệu : Thép tôn dày 1.0ly đục lỗ trống trượt
  • Bề mặt : Xi mạ kẽm</li>
  • Trọng lư
  • ợng : 9kg
  • Móc mâm : dày 3.5ly
  • <li>Không móc khoá 2 đầu mâm

mâm giàn giáo sàn thao tác
Mâm giàn giáo kẽm không khoá 9kg

195.000 VND

Liên hệ