Mâm giàn giáo kẽm móc khoá 11.5kg

275.000 VND

Vật liệu : kẽm

Độ dày : 1.4ly

Đục lỗ chống trượt

Kích thước mâm 360*1600

mâm giàn giáo sàn thao tác
Mâm giàn giáo kẽm móc khoá 11.5kg

275.000 VND

Liên hệ