Đai ôm ống cùm omega xi mạ

1.284 

Thông số cùm omega, đai ôm ống

Nguyên liệu: Thép

Cấp bền: 4.6, 5.6

Bề mặt: Inox, Xi trắng

Xuất xứ: Việt Nam

Đai ôm ống cùm omega xi mạ

1.284 

Liên hệ