Tắc Kê Nở Đạn M6

900 VND

SizeCái/thùngĐơn giá/cái
M6          3,600             750
M8          1,800          1,150
M10          1,000          1,500
M12             600          3,200
tắc kê đạn, bulong nở
Tắc Kê Nở Đạn M6

900 VND

Liên hệ