Khớp Nối Ren Lục Giác M8

1.650 

Đầu nối ren lục giác
Nối thườngSizegiá/cái
M6        874
M8      1,265
M10      1,365
M12      2,100
Nối dàiM10x5      2,600
M12x5      3,900
Liên hệ