Bulong m12

1.050 

STTKích thướcĐơn giá
1M12x301,020
2M12x401,160
3M12x501320
4M12x601540
5M12x701700
6M12x801890
7M12x902030
8M12x1002200
Liên hệ