Bulong

500 VND

  • Đường Kính: M4-M22
  • Chìu Dài:10mm-220mm
  • Cấp Bền: 4.6
  • Xi Mạ: Xi Trắng
  • Vật Liệu: Sắt thép
bu lông là gì bulong là gì
Bulong

500 VND

Liên hệ