Bulong

500 

  • Đường Kính: M4-M22
  • Chìu Dài:10mm-220mm
  • Cấp Bền: 4.6
  • Xi Mạ: Xi Trắng
  • Vật Liệu: Sắt thép
Liên hệ