Bulong M8x50 lục giác con tán đai ốc 8

Bulong M8x50mm có bù long đường kính 8mm, dài 50mm

Bước ren 1.25mm ren thông dụng nhất

Xiết mở dùng cờ lê 13mm

bu lông là gì bulong là gì
Bulong M8x50 lục giác con tán đai ốc 8

Liên hệ