Bu lông M8x40 giá rẽ bulong lục giác xi mạ

Bulong M8x40mm có bù long đường kính 8mm, dài 40mm

Bước ren 1.25mm ren thông dụng nhất

Chiều dài cả bu long và ren 46mm

Xiết mở dùng cờ lê 13mm

bu lông là gì bulong là gì
Bu lông M8x40 giá rẽ bulong lục giác xi mạ

Liên hệ