Bulong nở sắt m6x100

Tắc kê sắt m6x100 – bulong nở sắt

Đường kính của bulong: M6

Độ dài: Từ 50mm tới 100mm

Nguyên liệu chính để chế tạo: Thép các bon

Mạ bề mặt: Mạ kẽm, mạ vàng

bulong nở tắc kê sắt
Bulong nở sắt m6x100

Liên hệ