Giá thuê và mua bán giàn giáo bến tre

Tổng hợp báo giá giàn giáo bến tre mua bán và cho thuê

Nội dung

Giàn giáo ” tại bến tre ” là một hệ thống kết cấu bằng kim loại được sử dụng trong quá trình xây dựng để hỗ trợ và tạo ra một nền móng nhất định cho công trình. Nó được thiết kế để chịu lực trọng tải và phân phối tải trọng lên nền móng, tạo ra một không gian làm việc an toàn cho công nhân và các hoạt động xây dựng

Giàn giáo xây dựng bao gồm các dịch vụ tại bến tre : Cho thuê giàn giáo – Mua bán giàn giáo – Phụ kiện giàn giáo – Lắp đặt giàn giáo – Bóc tách bãn vẽ giàn giáo – Vận chuyển đai kiện giàn giáo – Sữa chữa bảo trì giàn giáo….

Giá giàn giáo bến tre

Như đã đề cập ở tiêu đề bài viết. Chúng tôi 1 trong những đơn vị cung cấp giàn giáo xây dựng, đa dạng cung ứng dịch vụ cung cấp dàn giáo bao gồm : Giá thuê giàn giáo – Giá bán giàn giáo…. và các dịch vụ giàn giáo liên quan…

Lưu ý  : Giá thuê giàn giáo – Giá bán giàn giáo dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, tuỳ thuộc vào yêu cầu số lượng của nhà thầu cũng như thời gian thuê và số lượng thuê ” mua bán” giá có thể thay đổi tăng giảm liên hệ trực tiếp để nhận báo giá tốt nhất và các ưu đãi hỗ trợ dịch vụ

Giá thuê giàn giáo nêm bến tre

sttsản phẩmđvtslgiá thuê ngày
1Giáo nêm d49 3000mm 2ly kẽm 3 vị trí tai giằngCây1350
2Giáo nêm d49 2500mm 2ly kẽm 3 vị trí tai giằngCây1280
3Giáo nêm d49 2000mm 2ly kẽm 2 vị trí tai giằngCây1235
4Giáo nêm d49 1500mm 2ly kẽm 2 vị trí tai giằngCây1190
5Giáo nêm d49 1000mm 2ly kẽm 1 vị trí tai giằngCây1140
6Giằng ngang giáo nêm d42 1150mm 2ly kẽmCây1102
7Giằng ngang giáo nêm d42 950mm 2ly kẽmCây195
8Giằng ngang giáo nêm d42 550mm 2ly kẽmCây172
9Chống đà giáo nêm 2ly kẽmCây1180
10Chống consol giáo nêm 2ly kẽmCây1390

Giá thuê giàn giáo H bến tre

sttsản phẩmđvtslgiá thuê ngày
1Khung giàn giáo 1.7m kẽm có nòngKhung1320
2Khung giàn giáo 1.7m kẽm không nòngKhung1320
3Khung giàn giáo 1.53m kẽm có nòngKhung1280
4Khung giàn giáo 1.53m kẽm không nòngKhung1280
5Khung giàn giáo 0.9m kẽmKhung1220
6Chéo giàn giáo 1.96m kẽmCặp1100
7Chéo giàn giáo 1.76m kẽmCặp1100
8Mâm giàn giáo kẽm móc khóaCái1480
9Thang giàn giáo kẽm móc khóaCái11250
10Khóa cùm giàn giáoCái170
11Tuýp d49 6000mm 2lyCây1600
12Tuýp d49 3000mm 2lyCây1300
13Kích U 34 500mm rỗngCây1100
14Chống tăng kẽm 4m 1.8lyCây1550
14Chân kích 34 500mm rỗngCây1100

Giá bán giàn giáo nêm bến tre

STTSản Phẩm – Thiết BịĐVTSLgiá kẽm ( VNĐ )
1Giáo nêm d49 3000mm 2ly kẽm 3 vị trí tai giằngCây1200.100
2Giáo nêm d49 2500mm 2ly kẽm 3 vị trí tai giằngCây1174.800
3Giáo nêm d49 2000mm 2ly kẽm 2 vị trí tai giằngCây1138.000
4Giáo nêm d49 1500mm 2ly kẽm 2 vị trí tai giằngCây1112.700
5Giáo nêm d49 1000mm 2ly kẽm 1 vị trí tai giằngCây175.900
6Giằng ngang giáo nêm d42 1150mm 2ly kẽmCây157.500
7Giằng ngang giáo nêm d42 950mm 2ly kẽmCây150.600
8Giằng ngang giáo nêm d42 550mm 2ly kẽmCây131.850
9Chống đà giáo nêm 2ly kẽmCây175.900
10Chống consol giáo nêm 2ly kẽmCây1184.000

Giá bán giàn giáo H bến tre

STTSản Phẩm – Thiết BịĐVTSLgiá kẽm ( VNĐ )
1Bộ giàn giáo 1.7m*1.25m*1.4ly có đầu nòng – kẽm – cặp chéo 1.96m 1.0ly ốp bo chống gãyBộ1545.600
2Bộ giàn giáo 1.7m*1.25m*1.6ly có đầu nòng – kẽm – cặp chéo 1.96m 1.0ly ốp bo chống gãyBộ1588.000
3Bộ giàn giáo 1.7m*1.25m*1.7ly có đầu nòng – kẽm – cặp chéo 1.96m 1.0ly ốp bo chống gãyBộ1624.000
4Bộ giàn giáo 1.7m*1.25m*1.8ly có đầu nòng – kẽm – cặp chéo 1.96m 1.0ly ốp bo chống gãyBộ1672.000
5Bộ giàn giáo 1.7m*1.25m*2.0ly có đầu nòng – kẽm – cặp chéo 1.96m 1.0ly ốp bo chống gãyBộ1720.000

Xem thêm : dịch vụ giàn giáo cung cấp

+ Giàn giáo phụ kiện : Chống tăng giàn giáogiàn giáo 1m7mâm giàn giáoty ren bát chuồn  – ván phủ phimkích giàn giáocùm khoá giàn giáo 

+ Dịch vụ giàn giáo : thuê giàn giáo nêmthuê giàn giáo khunglắp đặt giàn giáovận chuyển giàn giáo

giàn giáo 1m7 bình dương
giàn giáo 1m7 bình dương

Phụ kiện giàn giáo

Có nhiều phụ kiện giàn giáo phục vụ cho việc lắp đặt và sử dụng giàn giáo một cách hiệu quả. Dưới đây là một số phụ kiện phổ biến được sử dụng trong giàn giáo và giá phụ kiện :

Giá chống tăng giàn giáo

STTSản Phẩm – Thiết BịĐVTSLgiá kẽm ( VNĐ )
1Chống tăng giàn giáo 3.5m*1.6ly kẽmCây1192.000
2Chống tăng giàn giáo 3.5m*1.8ly kẽmCây1216.000
3Chống tăng giàn giáo 3.5m*2.0ly kẽmCây1235.000
4Chống tăng giàn giáo 4.0m*1.6ly kẽmCây1258.500
5Chống tăng giàn giáo 4.0m*1.8ly kẽmCây1235.000
6Chống tăng giàn giáo 4.0m*2.0ly kẽmCây1258.500
7Chống tăng giàn giáo 4.5m*1.6ly kẽmCây1235.000
8Chống tăng giàn giáo 4.5m*1.8ly kẽmCây1258.500
9Chống tăng giàn giáo 4.5m*2.0ly kẽmCây1282.000

Giá kích tăng giàn giáo bến tre

STTSản Phẩm – Thiết BịĐVTSLgiá kẽm ( VNĐ )
1Kích U – Chân đế 34 500mm rỗng sơn chống gỉ ống 2.6-2.8ly đế 3lyCây135.700
2Kích U – Chân đế 34 500mm rỗng sơn chống gỉ ống 2.8-3.0ly đế 3lyCây138.080
3Kích U – Chân đế 34 500mm rỗng sơn chống gỉ ống 3.0-3.2ly đế 3,2lyCây140.460
4Kích U – Chân đế 34 500mm rỗng sơn chống gỉ ống 3.2-3.5ly đế 3,5lyCây142.840
5Kích U – Chân đế 34 500mm rỗng sơn chống gỉ ống 3.2-3.5ly đế 3,5lyCây145.220
6Kích U – Chân đế 38 500mm rỗng sơn chống gỉ ống 3.2ly đế 3,8lyCây154.450

Giá mâm thang giàn giáo bến tre

STTSản Phẩm – Thiết BịĐVTSLgiá kẽm ( VNĐ )
1Mâm giàn giáo 1.0ly kẽm – móc khoáCái1199.750
2Mâm giàn giáo 1.1ly kẽm – móc khoáCái1211.500
3Mâm giàn giáo 1.2ly kẽm – móc khoáCái1235.000
4Mâm giàn giáo 1.4ly kẽm – móc khoáCái1270.250
5Thang giàn giáo 7 bậc 1.2ly kẽm – móc khoáCái1471.250
6Thang giàn giáo 7 bậc 1.4ly kẽm – móc khoáCái1519.750

Giá ty ren bát chuồn bến tre

STTSản Phẩm – Thiết BịĐVTSLgiá kẽm ( VNĐ )
1Ty ren d12 L = 1000mm bước ren 4.25mmCây119.000
5Ty ren d14 L = 1000mmCây123.500
9Ty ren d16 L = 1000mm bước ren 6.0mmCây125.000
13Ty ren d17 L = 1000mm bước ren 10.0mmCây130.000
14Bát chuồn d12 100mm đenCây119.000
15Bát chuồn d16 100mm đenCây119.500
16Bát chuồn d17 100mm đenCây119.500

Giá ván phủ phim bến tre

STTSản Phẩm – Thiết BịĐVTSLgiá ( VNĐ )
1Ván coppha phủ phim 1220*2440*12lyTấm1280.000
2Ván coppha phủ phim 1220*2440*15ly MGPTấm1365.000
3Ván coppha phủ phim 1220*2440*18ly MGPTấm1395.000
4Ván coppha phủ phim 1220*2440*15ly Việt Nam polyTấm1345.000
5Ván coppha phủ phim 1220*2440*18ly Việt Nam polyTấm1375.000
cho thuê giàn giáo gần đây
cho thuê giàn giáo gần đây

Dịch vụ giàn giáo bến tre

Chúng tôi tự hào giới thiệu dịch vụ bán và cho thuê gia công kích tăng giàn giáo theo yêu cầu của chúng tôi.

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành xây dựng và giàn giáo, chúng tôi cam kết mang lại cho bạn sự hài lòng và chất lượng cao nhất.

Gia công sản xuất

Chúng tôi hiểu rằng mỗi dự án xây dựng đều đặt ra các yêu cầu khác nhau về gia công kích giàn giáo. Vì vậy, chúng tôi cung cấp giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi không chỉ bao gồm việc gia công kích giàn giáo theo yêu cầu của bạn, mà còn bao gồm việc cung cấp các phụ kiện và vật liệu liên quan.

Chúng tôi cam kết sử dụng những nguyên liệu chất lượng cao, đảm bảo tính an toàn và độ bền của hệ thống.

Đội ngũ kĩ thuật sản xuất

Với đội ngũ kỹ thuật viên giàn giáo giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất cho dự án của bạn.

Giải pháp

Dịch vụ cho thuê gia công kích giàn giáo cũng là giải pháp hoàn hảo cho các công ty xây dựng và nhà thầu.

Chúng tôi cung cấp các gói thuê linh hoạt và giá cả cạnh tranh, giúp bạn tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa việc sử dụng giàn giáo cho dự án của bạn.

Lưu ý giàn giáo xây dựng

Nhớ lưu ý dưới đây các yếu tố trên sẽ giúp bạn sử dụng giàn giáo xây dựng giá rẻ một cách an toàn và hiệu quả.

1. Kiểm tra chất lượng

Đảm bảo rằng giàn giáo có chất lượng tốt, cấu trúc chắc chắn và an toàn để sử dụng. Kiểm tra kĩ các đường hàn, ốc vít, khóa giữ và các bộ phận khác trên giàn giáo trước khi sử dụng.

2. Theo dõi tải trọng

Xác định tải trọng tối đa mà giàn giáo có thể chịu được và tuân thủ giới hạn của nó. Không vượt quá trọng lượng được chỉ định, đảm bảo rằng giàn giáo được thiết lập đúng cách và được gắn chặt để tránh bất kỳ sự cố nào.

3. Độ an toàn

Đảm bảo an toàn khi làm việc trên giàn giáo. Sử dụng thiết bị bảo hộ như mũ bảo hiểm, giày bảo hộ, dây an toàn và dụng cụ phòng ngừa rơi.

4. Bảo trì định kỳ

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì giàn giáo để đảm bảo tính an toàn và sử dụng lâu dài.

5. Sử dụng chính sách bảo hiểm

Đảm bảo rằng bạn có chính sách bảo hiểm phù hợp

6. Đảm bảo tuân thủ quy định

Luôn tuân thủ quy định và hướng dẫn về an toàn khi sử dụng giàn giáo.

đai kiện và vận chuyển giàn giáo cho thuê
đai kiện và vận chuyển giàn giáo cho thuê

Chất lượng giàn giáo

1. Vật liệu

2. Thiết kế

3. Kiểm tra chất lượng

4. Bảo trì và sữa chữa

Nếu giàn giáo không đạt chất lượng, có thể gây nguy hiểm cho công trình và gây tai nạn lao động. Do đó, quốc gia thông qua các quy định và tiêu chuẩn đảm bảo rằng giàn giáo được sản xuất và sử dụng đúng các yêu cầu an toàn và chất lượng.

Lý do nên thuê giàn giáo

Có một số lý do tại sao bạn nên thuê giàn giáo:

1. An toàn

2. Tiết kiệm thời gian

3. Tiết kiệm tiền bạc

4. Linh hoạt

5. Chất lượng

Tuy nhiên, trước khi thuê giàn giáo, hãy xem xét các yếu tố như kích thước công trình, độ cao cần thiết, và các yếu tố khác để đảm bảo sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bạn.

Công ty giàn giáo

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :

  • Địa chỉ kho : 688 Đường tỉnh lộ 824 Ấp mới 2 Xã mỹ hạnh nam huyện Đức Hoà Tỉnh Long An
  • Hotline/zalo : 0902.930.243
  • Hotline/zalo : 0902.556.323

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung không được coppy
Liên hệ